Twaweza.org

Sauti za Wananchi

    
To read this in English, go here.

Uwazi iliyopo Twaweza imezindua utafiti wa awali wa Sauti za Wananchi (Voices of Citizens), ambao ni mradi mpya unaotumia simu za mkononi ili kukusanya taarifa za mara kwa mara kutoka katika wigo mpana wa wananchi wa Tanzania. Mradi huu utawezesha data za awali/msingi kukusanywa kwa haraka na kwa ufanisi, kwa gharama ya chini, kuwataarifu wananchi kuhusu yale yanayoendelea na kuwasaidia watunga sera kushughulikia kwa ukaribu zaidi mahitaji na matamanio ya raia. Zaidi

< iliyopita 123...111213
38 makala
Sort by: Maoni |

Matarajio na matokeo

Muhtasari huu umebeba maoni ya wananchi juu ya masuala ya kisiasa. Kwa mtazamo wao, ni tati zo gani kuu linaloikabili nchi kwa sasa? Je, tati zo hilo limebadilika ukilinganisha na miaka iliyopita? Je, wananchi wanauonaje utendaji wa viongozi wao, akiwemo Rais? Na je, kuna mabadiliko yoyote kati ka kukubalika kwa vyama mbalimbali vya siasa kati ka kipindi cha miaka michache iliyopita?

Tanzania: Safi na Salama?

Upatikanaji wa maji Tanzania hasa katika maeneo ya vijijini bado ni changamoto.

Uchungu wa Njaa

Idadi kubwa ya wahojiwa wa Sauti za Wananchi (asilimia 78) wameripoti uhaba wa chakula katika maeneo wanayoishi. Hali ni mbaya zaidi katika maeneo ya vijijini ambako asilimia 84 wameripoti uhaba wa chakula ikilinganishwa na asilimia 64 katika maeneo ya mijini.
< iliyopita 123...111213
38 makala
Sort by: Maoni |

Sehemu