Twaweza.org

Fedha za ruzuku katika shule za msingi: Muongo mmoja tangu kuanzishwa, je, fedha zinafika shuleni?

Kiasi cha fedha za ruzuku kilichopokelewa katika robo ya kwanza tu ya mwaka 2013 kinaripotiwa kuwa karibu sawa na wastani uliogawiwa kwa mwaka mzima katika miaka mitatu iliyopita. Kati ya 2010 na 2012, shule zilipokea wastani wa TZS 2,202 kwa kila mwanafunzi kwa mwaka badala ya TZS 10,000 zilizotajwa katika sera. Lakini katika robo ya kwanza ya mwaka 2013, shule zimeripotiwa kupokea TZS 2,094. Ingawa kiasi hiki bado ni chini ya kiasi cha robo moja katika TZS 10,000, bado hili ni ongezeko kubwa kulinganisha na miaka iliyopita. Kama mwenendo huu ukiendelea tunaweza kushuhudia upelekwaji wa kiasi kamili cha fedha za ruzuku katika mwaka 2013.

Hata hivyo, wazazi wanashindwa kufuatilia kuhusu fedha hizi kwani 8 kati ya 10 hawajui ni kiasi gani cha fedha za ruzuku kinapaswa kutolewa kwa kila mwaka. Miongoni mwa walimu wakuu, kwa upande mwingine, ufahamu wao uko juu zaidi, ambapo zaidi ya nusu (asilimia 54) waliweza kutaja kiasi kamili ambacho kila shule inastahili kupokea kwa kila mwanafunzi.

Matokeo haya yalitolewa na Twaweza katika muhtasari wa utafiti unaoitwa Fedha za ruzuku katika shule za msingi: Muongo mmoja tangu kuanzishwa, je, fedha zinafika shuleni? Muhtasari huu umetokana na takwimu kutoka Sauti za Wananchi, ambao ni mradi wa kitaifa wa utafiti kwa njia ya simu za mkononi unaohusisha kaya tofauti, kote Tanzania Bara.

Endelea kusoma:

Authors: Elvis Mushi

pakua nyaraka

Tafsiri

unaweza pia kupenda...

 

Tafsiri