Read More
0 Comment
979 Views

Uchumi na Tozo

Muhtasari huu unawasilisha takwimu kuhusu uzoefu na maoni ya wananchi wa Tanzania kuhusu hali ya taifa kati ya Oktoba 2021 na Julai 2022. Pia utafiti umejumuisha maoni na uzoefu wa wananchi kuhusu tozo za miamala ya fedha kwa njia ya simu.

Read More